Kategória » Stránok » Pravidlá pre vkladanie odkazov


Vytlačiť

Pravidlá pre vkladanie odkazov

Bookmark and Share
Vždy máme záujem o vaše kvalitné odkazy. Ak je ale chcete vložiť do našich katalógov, potom dodržujte tieto pravidlá!

Je zakázané vkladať odkazy:
1. Na nelegálny softvér.
2. Na diela chránené autorským právom, ktoré sú nelegálne ponúkané.
3. Na stránky navádzajúce alebo popisujúce ako hackovať alebo crackovať.
4. Na pornorgafii a obsah nevhodný pre deti.
5. Týkajúce sa drog alebo návykových látok.
6. Obsahujúce násilie a rasizmus.
7. Na stránky inzertného typu, ktoré majú za cieľ predať napr jedno auto.
8. Na akýkoľvek obsah, ktorý je nezákonný.

Správny formát vkladaného odkazu

Názov odkazu
Názov (titulok) odkazu musí byť jasný a výstižný k obsahu vašich stránok. Názov v podobe zoznamu kľúčových slov nebude schválený. Veľké písmená sú povolené len v úvode nadpise av prípade oficiálnych názvov niektorých značiek.

URL odkazu
Odkazujúce URL musí byť celá vrátane http://. Neschvaľujeme odkazy smerujúce na jednotlivé podstránky, iba na hlavnej doménu.

Kategórie odkazu
Relevantné kategórie k obsahu vašich stránok.

Popis odkazu
Popis odkazu musí byť výstižný k obsahu vašich stránok av rozmedzí 150 až 255 znakov. Popis v podobe zoznamu kľúčových slov nebude schválený. To isté platí aj pre popisy zložené z opakujúcich sa viet. Nebude schválený ani popis obsahujúce nezmyselné texty a obsahujúce veľa gramatických chýb.

Kľúčové slová odkazu
Kľúčové slová vzťahujúce sa k obsahu vašich stránok. Jednotlivé slová oddeľujte prosím čiarkou a nepoužívajte diakritiku.

Prevádzkovateľ katalógov kontroluje registrovaných odkazy av prípade zistenia porušenia pravidiel si vyhradzuje právo odkaz z databázy bez náhrady odstrániť. V prípade opakovaného porušenia pravidiel bude užívateľ trvale zablokovaný!

Odpovede na časté otázky



Prečo nebol odkaz schválený?
Radi schválime každý váš vložený odkaz. Keď odkaz odmietneme, potom jedine z týchto dôvodov:

- Odkaz je už v katalógu registrovaný
- Odkaz odkazuje na neexistujúce stránku
- Odkaz porušuje záväzné pravidlá

Môžem používať automatické programy pre vkladanie odkazov?
Môžete, ale je dôležité v programe dobre nastaviť kódovanie jazyka (charset). Ak budete mať chybne nastavené kódovanie, potom vložený odkaz bude obsahovať iba nečitateľný text a odkaz nebude schválený. Pri veľkom počte katalógov a registrovaných odkazov nie sme schopní opravovať vkladané odkazy.